หมอเต้แนะนำการดูแลฟันของเด็กๆ

ควรเริ่มตรวจฟันเคลือบฟลูออไรด์ตั้งแต่เมื่อไหร่???

ให้ผู้ปกครองเริ่มพาลูกมาตรวจฟันตั้งแต่ ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น หรือไม่เกิน1ขวบปีแรก

เพื่อ….. ประเมินสุขภาพช่องปาก 

            ประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุ 

            ดูลำดับการขึ้นของฟัน 

            ทำให้เด็กๆค่อยๆเริ่มมีความคุ้นเคยกับทันตแพทย์ค่ะ

การเตรียมตัวก่อนมาพบทันตแพทย์

1. อาจเล่านิทาน พร้อมภาพประกอบ ใช้ภาษาน่ารักๆ

2.ต้องไม่ใช้คำพูดที่ทำให้เด็กกลัว หรือเอาทันตแพทย์ หรือการทำฟันไปขู่ เช่น ถ้าซน จะจับไปให้หมอฉีดยา ถอนฟัน … เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่า การไปหาหมอ หรือการถูกถอนฟัน จะเกิดขึ้นเมื่อเป็นเด็กไม่ดี ทำให้เด็กกลัวการมาหาหมอฟันได้

3.ไม่ตั้งสินบน หรือของรางวัลกับเด็ก เพราะการพาเด็กมาทำฟัน เป็นสิ่งที่ควรต้องทำเป็นปกติ หากให้ของรางวัลทุกครั้ง เด็กจะติดนิสัยการทำดีแล้วต้องได้รางวัล ให้ผู้ปกครองให้คำชมเชย หรือกำลังใจเด็กแทนค่ะ

4.ไม่บอกข้อมูลเกี่ยวการทำฟันใดๆในวันนั้น หากยังไม่ได้พูดคุยกับทันตแพทย์ เช่น 

 “ดูแป๊ปเดียว ไม่ทำอะไร เดี๋ยวกลับเลย” หรือ “ไม่เจ็บหรอก แป๊ปเดียวก็เสร็จ” เพราะจุดประสงค์หลัก คือการมาตรวจฟัน อาจต้องมีการทำฟันอื่นๆร่วมด้วย การค่อยๆคุยกับเด็กด้วยความจริง ด้วยภาษาที่น่ารัก อ่อนโยน จะดีกับเด็กมากที่สุด

“แม่ไม่ให้คุณหมอฉีดยานะ ไม่ต้องกลัว” เพราะหากจำเป็นต้องฉีดยาจริงๆ เด็กจะเกิดความไม่ไว้วางใจในคำพูดผู้ปกครอง และทำให้การมาทำฟันในครั้งถัดไปยากขึ้น

 5.ให้อธิบายเด็กว่า “แม่คิดว่าคุณหมอน่าจะทำไม่นานนะคะ เดี๋ยวเราไปถามคุณหมอก่อนทำด้วยกันนะคะ” “เดี๋ยวลองให้คุณหมอตรวจดูก่อนนะคะ แล้วเราคุยกับคุณหมออีกที” “ถ้าหนูเป็นเด็กดี ช่วยกันกับคุณหมอ ก็น่าจะทำเสร็จเร็วนะคะ” เป็นต้น
==================

กลัวหมอค่า ไม่ชอบนอนเอนตัวด้วย กลัวแล้ววววว 

ฟลูออไรด์ควรเริ่มเมื่อไหร่

ฟลูออไรด์ที่ใช้ในทางทันตกรรม มีหลักๆ 3ประเภท

1.ฟลูออไรด์ชนิดรับประทาน เช่นแบบน้ำ แบบเม็ด : ให้ประเมินความจำเป็นโดยทันตแพทย์เท่านั้น 

2.ยาสีฟัน ฟลูออไรด์ : ให้ใช้ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้น

3.ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงชนิดทาโดยทันตแพทย์ : ให้ประเมินความจำเป็นโดยทันตแพทย์เท่านั้น โดยทั่วไป หากเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูง เช่นหลับคาขวดนม ไม่ได้ทำความสะอาดที่เพียงพอ หรือชอบกินอาหารเหนียว หรือมีรสหวาน ให้เริ่มเคลือบฟลูออไรด์ภายในขวบปีแรก แต่ ส่ิงทีสำคัญที่สุด คือ การทำความสะอาดฟันอย่างทั่วถึงนะคะ
==================

การทานนมจนหลับไปคาขวดนมหรือคาเต้ามีข้อดีข้อเสียข้อควรปฏิบัติอย่างไร

ตามทฤษฏี คือ ควรต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์ให้สะอาด หรืออย่างน้อยคือ ใช้ผ้าก๊อซ หรือผ้าสะอาดเช็ดถูฟันให้สะอาด ก่อนนอนทุกคืน

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการค่อยๆฝึกให้งดนมมื้อกลางคืนตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นค่ะ 

ไม่ว่าจะเป็น…….การกินนมผง

                ……การดูดนมแม่จากขวด

         หรือ…….การดูดนมแม่จากเต้า

ทั้งหมดนี้ หลักการเดียวกันคือ ค่อยๆเริ่มฝึกงดนมมื้อดึกเมื่อฟันน้ำนมเริ่มขึ้นค่ะ แต่ถ้าระหว่างที่ยังฝึกงดมื้อดึกอยู่ หากจำเป็นต้องให้หลับคาขวดนม หรือคาเต้าจริงๆให้พยายามทำความสะอาดฟัน โดยการใช้ผ้าก๊อซ หรือผ้าสะอาดเช็ดที่ฟันให้สะอาดตั้งแต่ก่อนกินนม (เพื่อเป็นการลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์ และเผื่อว่ากินนมเสร็จ ลูกหลับไป ไม่มีโอกาสได้ทำความสะอาดหลังกินนม) แต่ถ้าคุณแม่สามารถทำได้ ก็ให้ทำความสะอาด เช็ดฟันอีกครั้งหลังกินนมค่ะ

สรุปคือ ที่ดีที่สุดคือให้ค่อยๆเริ่มฝึกงดนมกลางคืน ตั้งแต่ฟันน้ำนมขึ้นค่ะ และทำความสะอาดฟันให้สะอาดก่อนหลับค่ะ

ทั้งนี้ เด็กๆควรเลิกดูดนมจากขวดตั้งแต่อายุ 1-1ขวบครึ่ง หากติดดูดจากขวดเกินกว่า 2ขวบ จะทำให้เด็กติดการดูด อยากดูดนมมากกว่ารู้สึกหิวจริงๆ ตื่นกลางดึกก็มักร้องหาขวดนม และทำให้หลับคาขวดนมได้ และมีผลเสียตามมามากมาย นอกจากฟันผุแล้วยังอาจทำให้ฟันยื่น ได้อีกด้วย 

การนอนหลับคาขวดนม หรือคาเต้า ร่วมกับการละเลยการทำความสะอาดของปากและฟันหลังกินนม น้ำตาลแลคโตสในนมจึงสัมผัสกับนมเป็นเวลานาน ถูกเชื้อแบคทีเรียเปลี่ยนเป็นกรดในช่องปาก ทำให้เกิดการละลายแร่ธาตุออกจากตัวฟัน ก่อให้เกิดฟันผุ

ฟันผุไม่ได้เกิดขึ้นได้ในวันเดียวก็จริง แต่คุณแม่ก็ไม่ควรชะล่าใจ ปล่อยปละละเลย โดยนึกว่า “ไม่เป็นไรหรอก แค่คืนเดียวเอง” … ไม่ได้เลยนะคะ======================

เหตุผลที่ต้องดูแลฟันน้ำนม

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะสงสัยว่าเพราะอะไรถึงต้องดูแลฟันน้ำนม เนื่องจากเมื่อฟันน้ำนมผุไม่นานก็จะหลุดและมีฟันแท้ขึ้นมาใหม่ ไม่ควรลงทุนหรือต้องดูแลอะไรมากแต่แท้จริงแล้วฟันน้ำนมมีความสำคัญมากเพราะ

1. ฟันน้ำนม ช่วยในการเคี้ยวอาหาร ทำให้เด็กๆได้รับสารอาหารที่เหมาะสม มีการพัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโตได้ดี ในการวิจัยพบว่าเด็กที่มีฟันผุหลายซี่ ทำใหมีการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

2. ฟันน้ำนมที่ดี ทำให้เด็กพูด และมีการออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้อง

3. ฟันน้ำนมช่วยพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี หากใครที่มีฟันผุหรือฟันถูกถอนไปก่อนกำหนด อาจทำให้เกิดการล้อเลียนกัน ทำให้เด็กไม่มีความมั่นใจได้

4. ฟันน้ำนมช่วยในการรักษาพื้นที่ของฟันแท้ที่จะขึ้นมาใหม่ในขากรรไกร หากมีการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด ฟันแท้ที่อยู่ข้างล่างจะไม่มีพื้นที่พอที่จะขึ้นมา ทำให้เกิดปัญหาการซ้อนหรือฟันเกได้

Popularity: 1% [?]

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply