I.O.W: Princess Mimi Chocolate Brown

วันนี้มารีวิวคอนแทคเลนส์ใหม่จ้า เป็นตัวที่เพิ่งได้มาจากเว็ป eyecandylens ของนอกที่มีตัวแทนอยู่ฮ่องกง ที่สั่งจากเว็ปนี้มี2อย่างคือ 1 เป็นเว็ปที่ blogger นอกส่วนใหญ่สั่งกัน และก็2 เป็นเว็ปที่มีเลนส์ใหม่ๆที่ไม่มีในไทย  ตัวแรกที่มารีวิวเป็นของใหม่ ชื่อว่า Princess Mimi : Chocolate Brown ออกแบบโดย Tsubasa mี่ออกแบบเครื่องสำอาง Dolly wink [...]